نمایش 1–12 از 47 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید اتوماتیک 100 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-125S/3P 100A)

۲,۲۲۶,۱۵۰ تومان

کلید اتوماتیک 1000 آمپر قابل تنظیم با رله الکترونیکی چینت (مدل NM8S-1250H/3P 1000A)

کلید اتوماتیک 1000 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-1250S/3P 1000A)

۳۰,۶۴۴,۶۲۵ تومان

کلید اتوماتیک 125 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-125S/3P 125A)

۲,۶۵۴,۱۲۵ تومان

کلید اتوماتیک 1250 آمپر قابل تنظیم با رله الکترونیکی چینت (مدل NM8S-1250S/3P 1250A)

۴۰,۶۵۸,۹۰۰ تومان

کلید اتوماتیک 1250 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-1250S/3P 1250A)

۳۴,۲۴۰,۱۲۵ تومان

کلید اتوماتیک 160 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-250S/3P 160A)

۳,۴۶۷,۵۷۵ تومان

کلید اتوماتیک 1600 آمپر قابل تنظیم با رله الکترونیکی چینت (مدل NM8S-1600S/3P 1600A)

کلید اتوماتیک 200 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-250S/3P 200A)

۳,۴۶۷,۵۷۵ تومان

کلید اتوماتیک 25 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-125S/3P 25A)

۲,۲۲۶,۱۵۰ تومان

کلید اتوماتیک 250 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-250S/3P 250A)

۳,۴۶۷,۵۷۵ تومان

کلید اتوماتیک 32 آمپر قابل تنظیم چینت (مدل NM8-125S/3P 32A)

۲,۲۲۶,۱۵۰ تومان