نمایش 1–12 از 44 نتیجه

نمایش 9 24 36

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۰+۱۶×۳ DeDe مدل (DJH01-3016p)

۱۳۲,۰۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۰×۱ مسی DeDe مدل (DJH01-1010-C)

۵۵,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۰×۴ مسی DeDe مدل (DJH01-4010-C)

۱۳۷,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۰×۵ مسی DeDe مدل (DJH01-5010-C)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۲۰+۲۴۰×۳ DeDe مدل (DJH01-3240p)

۸۸۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۹,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۲۰×۱ DeDe مدل (DJH01-1120)

۱۳۷,۵۰۰ تومان۳۱۳,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۲۰×۴ DeDe مدل (DJH01-4120)

۵۵۵,۵۰۰ تومان۱,۲۴۸,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۵۰+۳۰۰×۳ DeDe مدل (DJH01-3300p)

۱,۸۰۹,۵۰۰ تومان۲,۳۳۲,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۵۰×۱ DeDe مدل (DJH01-1150)

۱۵۹,۵۰۰ تومان۳۷۴,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۵۰×۴ DeDe مدل (DJH01-4150)

۵۹۹,۵۰۰ تومان۱,۴۴۱,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۶+۲۵×۳ DeDe مدل (DJH01-3025p)

۲۲۵,۵۰۰ تومان۳۹۶,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) جهت کابل ۱۶+۳۵×۳ DeDe مدل (DJH01-3035p)

۲۳۶,۵۰۰ تومان۴۲۳,۵۰۰ تومان