نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۰+۱۶×۳ DeDe مدل (DJH01-WAS-3016p)

۶۸۲,۰۰۰ تومان۸۱۴,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۲۰+۲۴۰×۳ DeDe مدل (DJH01-WAS-3240p)

۲,۰۰۷,۵۰۰ تومان۲,۹۳۷,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۲۰×۴ DeDe مدل (DJH01-WAS-4120)

۱,۷۸۷,۵۰۰ تومان۲,۴۸۰,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۵۰+۳۰۰×۳ DeDe مدل (DJH01-WAS-3300p)

۲,۱۳۹,۵۰۰ تومان۳,۴۵۹,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۵۰×۴ DeDe مدل (DJH01-WAS-4150)

۱,۸۲۶,۰۰۰ تومان۲,۶۷۳,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۶+۲۵×۳ DeDe مدل (DJH01-WAS-3025p)

۷۸۱,۰۰۰ تومان۹۵۱,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۶+۳۵×۳ DeDe مدل (DJH01-WAS-3035p)

۷۹۲,۰۰۰ تومان۹۷۹,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۶×۴ DeDe مدل (DJH01-WAS-4016)

۶۸۷,۵۰۰ تومان۸۶۳,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۱۸۵×۴ DeDe مدل (DJH01-WAS-4185)

۲,۰۰۲,۰۰۰ تومان۲,۹۲۰,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۲۴۰×۴ DeDe مدل (DJH01-WAS-4240)

۲,۰۶۸,۰۰۰ تومان۳,۳۰۵,۵۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۲۵+۵۰×۳ DeDe مدل (DJH01-WAS-3050p)

۸۱۴,۰۰۰ تومان۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتی فشار ضعیف (۱ کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل ۲۵×۴ DeDe مدل (DJH01-WAS-4025)

۷۹۲,۰۰۰ تومان۱,۰۱۷,۵۰۰ تومان