• کلید محافظ جان (RCCB) رعد کلیدی است که اگر جریانی که در یک مدار قرار دارد کوچک ‌ترین نشتی داشته باشد با استفاده از این کلید می‌توان از خطرات جانی و مالی جلوگیری کرد.ند.

  382,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید محافظ جان (RCCB) رعد کلیدی است که اگر جریانی که در یک مدار قرار دارد کوچک ‌ترین نشتی داشته باشد با استفاده از این کلید می‌توان از خطرات جانی و مالی جلوگیری کرد.ند.

  382,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید محافظ جان (RCCB) رعد کلیدی است که اگر جریانی که در یک مدار قرار دارد کوچک ‌ترین نشتی داشته باشد با استفاده از این کلید می‌توان از خطرات جانی و مالی جلوگیری کرد.ند.

  382,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید محافظ جان (RCCB) رعد کلیدی است که اگر جریانی که در یک مدار قرار دارد کوچک ‌ترین نشتی داشته باشد با استفاده از این کلید می‌توان از خطرات جانی و مالی جلوگیری کرد.ند.

  439,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلیدهای محافظ جان هیوندا یکی از انواع تجهیزات حفاظتی هستند که درصورت بروز کوچکترین نشتی جریان در مدار، جریان را قطع می کند و از خطرات مالی و جانی احتمالی جلوگیری می کند.کلیدهای محافظ جان دارای سرعت عملکرد بسیار بالایی هستند. درصورتی که در مدار بیش از 30 میلی آمپر نشتی وجود داشته باشد کلید عمل کرده و از جان افراد محافظت می کند.

  646,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلیدهای محافظ جان هیوندا یکی از انواع تجهیزات حفاظتی هستند که درصورت بروز کوچکترین نشتی جریان در مدار، جریان را قطع می کند و از خطرات مالی و جانی احتمالی جلوگیری می کند.کلیدهای محافظ جان دارای سرعت عملکرد بسیار بالایی هستند. درصورتی که در مدار بیش از 30 میلی آمپر نشتی وجود داشته باشد کلید عمل کرده و از جان افراد محافظت می کند.

  646,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلیدهای محافظ جان هیوندا یکی از انواع تجهیزات حفاظتی هستند که درصورت بروز کوچکترین نشتی جریان در مدار، جریان را قطع می کند و از خطرات مالی و جانی احتمالی جلوگیری می کند.کلیدهای محافظ جان دارای سرعت عملکرد بسیار بالایی هستند. درصورتی که در مدار بیش از 30 میلی آمپر نشتی وجود داشته باشد کلید عمل کرده و از جان افراد محافظت می کند.

  646,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلیدهای محافظ جان هیوندا یکی از انواع تجهیزات حفاظتی هستند که درصورت بروز کوچکترین نشتی جریان در مدار، جریان را قطع می کند و از خطرات مالی و جانی احتمالی جلوگیری می کند.کلیدهای محافظ جان دارای سرعت عملکرد بسیار بالایی هستند. درصورتی که در مدار بیش از 30 میلی آمپر نشتی وجود داشته باشد کلید عمل کرده و از جان افراد محافظت می کند.

  659,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت
  برند
  مدل
  ولتاژ
  تعداد پل
  قدرت قطع
  محدوده تنظیمات جریان