• کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P 100A از نوع کلیدهای اتوماتیک غیرقابل تنظیم کمپانی خارجی چینت می باشد که تمامی تنظیمات آن به شکل ثابت و فیکس است و هیچ گونه مشخصه قابل تنظیم ندارد و با جریان نامی 100 آمپر و قدرت اتصال کوتاه 50KA عرضه می گردد. 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک100 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 100A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,425,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک چینت به منظور تامین کارایی و ایمنی بیشتر ماشین آلات صنعتی، تاسیسات روشنایی، تجهیزات برق صنعتی و سیم و کابل ها در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه به کار می رود و در ورودی تابلوهای برق به عنوان کلید اصلی تابلو کنتوری یا در خروجی تابلو‌ها به عنوان بریکر خروجی به مصرف کننده تعبیه می گردد.

  2,216,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 1000 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-1250S/3P 1000A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی تاسیسات روشنایی، تجهیزات برق صنعتی، سیم و کابل ها و ماشین آلات صنعتی در برابر جریان اتصال کوتاه و اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق با پیچ مناسب تعبیه می شود

  19,612,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 125 آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P 125A از نوع کلیدهای اتوماتیک غیرقابل تنظیم کمپانی خارجی چینت می باشد که تمامی تنظیمات آن به شکل ثابت و فیکس است و هیچ گونه مشخصه قابل تنظیم ندارد و با جریان نامی 125 آمپر و قدرت اتصال کوتاه 50KA عرضه می گردد. 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 125 آمپر فیکس چینت مدل NM1-250H/3P 125A با قدرت اتصال کوتاه 50KA برای کارایی و ایمنی بیشتر تجهیزات الکتریکی مانند : ماشین آلات صنعتی، سیم و کابل ها، تاسیسات روشنایی و تجهیزات برق صنعتی در برابر اضافه بار و جریان اتصال مورد استفاده قرار می گیرد و به راحتی با پیچ مخصوص به شکل عمودی یا افقی در محل مورد نظر نصب می شود.

  1,287,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک125 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 125A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,699,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 1250 آمپر تنظیمی با رله الکترونیکی چینت مدل NM8S-1250S/3P 1250A نوعی کلید سه پل قابل تنظیم اتوماتیک چینت است که به عنوان یک قطع کننده مدار در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می گردد و کاربری آن به منظور حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه می باشد.

  26,021,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 1250 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-1250S/3P 1250A از قطعات الکتریکی پرکاربرد و پرفروش برق صنعتی می باشد که توسط مهندسین چینی کمپانی خارجی چانت یا چینت بر اساس IEC/EN 60947-2 با تعبیه متریال مرغوب تولید شده است و به عنوان یک کلید قطع کننده مدار در ورودی و خروجی تابلوهای برق استفاده می شود.

  21,914,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس چینت مدل NM1-250H/3P 160A در زمان توزیع برق و محافظت از مدارهای الکتریکی در برابر جریان اتصال کوتاه و افزایش بار مدار را زیر بار قطع می کند و به عنوان بریکر یا قطع کننده مدار در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد. 

  1,287,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک160 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-250S/3P 160A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  2,219,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 1600 آمپر تنظیمی با رله الکترونیکی چینت مدل NM8S-1600S/3P 1600A برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تاسیسات روشنایی، تجهیزات برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات صنعتی تعبیه می شود.

  28,844,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس چینت مدل NM1-250H/3P 200A در زمان توزیع برق و محافظت از مدارهای الکتریکی در برابر جریان اتصال کوتاه و افزایش بار مدار را زیر بار قطع می کند و به عنوان بریکر یا قطع کننده مدار در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد. 

  1,287,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک200 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-250S/3P 200A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  2,219,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 225 آمپر فیکس چینت مدل NM1-250H/3P 225A با قدرت اتصال کوتاه 50KA و جریان نامی 225 آمپر به عنوان یک قطع کننده مدار یا بریکر کاربرد بسیار وسیعی در تابلوهای توزیع برق صنایع مختلف نفت، فولاد و ساختمان سازی ها دارد و نحوه ی عملکرد آن بدین شکل است که در صورت ایجاد افزایش بار و جریان اتصال کوتاه مدار را زیر بار قطع می کند و از بروز خطرات ناشی از...

  1,287,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 225 آمپر فیکس چینت مدل NM1-250S/3P 225A از سری کلیدهای اتوماتیک غیرقابل تنظیم سه پل است که در فیدرهای ورودی به عنوان کلید اصلی و در خروجی تابلوهای برق به عنوان بریکر خروجی به مصرف کننده به کار می رود و به شکل افقی یا عمودی در تابلو برق محل مورد نظر قابل نصب می باشد.

  1,231,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 25 آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P 25A با قدرت قطع اتصال کوتاه 50KA و جریان نامی 25 آمپر در فیدرهای خروجی و ورودی تابلوهای توزیع برق صنایع فولاد، نفت و ساختمان سازی ها تعبیه می گردد و به عنوان یک کلید قطع کننده مدار یا بریکر برای تامین ایمنی و حفاظت از تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 25 آمپر فیکس چینت مدل NM1-63H/3P 25A  یک قطع کننده مدار است که در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوی برق برای حفاظت از مدارهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود و چون در این نوع از کلید اتوماتیک چینت امکان تنظیم هیچ گونه جریانی وجود ندارد با نام کلید اتوماتیک فیکس یا کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم شناخته می شود.

  790,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 25A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,425,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس چینت مدل NM1-250H/3P 250A در کمپانی بزرگ و خارجی چینت یا چانت توسط مهندسین حرفه ای با تعبیه قطعات اولیه درجه یک و به کارگیری برترین دستگاه ها و ماشین آلات روز دنیا ساخته شده و تمام

  1,287,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک250 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-250S/3P 250A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  2,219,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لید اتوماتیک 315 آمپر فیکس چینت مدل NM1-400H/3P 315A با عمر مفید طولانی، دوام بالا، 10 سال خدمات پس از فروش و 18 ماه گارانتی تعمیر به سراسر جهان عرضه شده است و با جریان نامی 315 آمپر، قدرت اتصال کوتاه 50KA و ولتاژ اسمی 690 ولت AC برای حفاظت از مدارهای الکتریکی سیم و کابل ها، تجهیزات برقی، تاسیسات روشنایی و ماشین آلات صنعتی در برابر اضافه بار و جریان اتصال...

  3,697,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 32 آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P32 A با قدرت قطع اتصال کوتاه 50KA و جریان نامی32 آمپر در فیدرهای خروجی و ورودی تابلوهای توزیع برق صنایع فولاد، نفت و ساختمان سازی ها تعبیه می گردد و به عنوان یک کلید قطع کننده مدار یا بریکر برای تامین ایمنی و حفاظت از تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک32 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 32A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,425,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک40 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 40A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,425,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 400 آمپر تنظیمی با رله الکترونیکی چینت مدل NM8S-400S/3P 400A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی تاسیسات روشنایی، سیم و کابل ها، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برق صنعتی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می گردد.

  7,542,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 400 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-400H/3P 400A با قابلیت تنظیم راحت رنج جریان، نصب لوازم جانبی همراه با کلید، کنترل کلید از راه دور، عملکرد مطلوب کلید در سه ناحیه (ناحیه خطا، ناحیه یک و ناحیه صفر) و کیفیت ساخت بالا به جهت کارایی و ایمنی بیشتر ماشین آلات صنعتی، تاسیسات روشنایی، سیم و کابل ها و تجهیزات برق صنعتی در برابر اضافه بار و جریان اتصال...

  5,205,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک50 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 50A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,425,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 500 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-630H/3P 500A ساخت کمپانی بزرگ و خارجی چینت (چانت) می باشد که با عملکرد مطلوب در گستره دمایی 40- تا 70+ سانتی گراد، ولتاژ اسمی 500 آمپر، قدرت اتصال کوتاه 70KA و ولتاژ اسمی 690 ولت AC به عنوان یک قطع کننده مدار در ورودی یا خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود و با قطع جریان الکتریکی از بروز حادثه جلوگیری می کند.

  6,747,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک63 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 63A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,425,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 630 آمپر تنظیمی با رله الکترونیکی چینت مدل NM8S-630S/3P 630A توسط مهندسین چینی مطابق استاندارد IEC/EN 60947-2 با تعبیه مواد اولیه باکیفیت تولید شده است 

  9,164,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 630 آمپر تنظیمی با رله الکترونیکی چینت مدل NM8S-630S/3P 630A در شرکت خارجی چینت یا چانت بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2 با تعبیه متریال مرغوب ساخته شده است

  9,164,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P 80A از سری کلید اتوماتیک چینت غیرقابل تنظیم سه پل یا سه فاز می باشد که با قدرت اتصال کوتاه 50KA و جریان ثابت 80 آمپر برای حفاظت از مدار الکتریکی تجهیزات برق صنعتی، تاسیسات روشنایی، سیم و کابل ها و ماشین آلات صنعتی در برابر افزایش بار و جریان اتصال کوتاه به کار می رود 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک80 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-125S/3P 80A به عنوان یک قطع کننده مدار برای حفاظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تعبیه می شود.

  1,425,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 800 آمپر تنظیمی با رله الکترونیکی چینت مدل NM8S-800S/3P 800A در شرکت خارجی چینت یا چانت بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2 با تعبیه متریال مرغوب ساخته شده است

  13,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • از کلیدهای اتوماتیک به‌منظور حفاظت مصرف‌کننده‌های پایین‌دستی در فیدرهای خروجی و ورودی تابلوهای توزیع تأسیسات الکتریکی استفاده می‌شود.کلید اتوماتیک 800 آمپر تنظیمی چینت مدل NM8-800S/3P 800A یک کلید MCCB با قدرت قطع 800آمپر قابل تنظیم و از نوع 3 پل و قدرت قطع در اتصال کوتاه 50.000 آمپر

  11,886,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 32 آمپر فیکس چینت مدل NM1-63H/3P 32A از سری محصولات پرکاربرد و پرفروش شرکت خارجی چینت (چانت) می باشد که به عنوان یک کلید اتوماتیک چینت غیرقابل تنظیم سه پل با عدم تنظیم رنج جریان و جریان فیکس در فیدرهای ورودی و خروجی تابلوهای برق تاسیسات الکتریکی تعبیه می شود. 

  790,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک40A آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P40 A با قدرت قطع اتصال کوتاه 50KA و جریان نامی40 آمپر در فیدرهای خروجی و ورودی تابلوهای توزیع برق صنایع فولاد، نفت و ساختمان سازی ها تعبیه می گردد و به عنوان یک کلید قطع کننده مدار یا بریکر برای تامین ایمنی و حفاظت از تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 40 آمپر فیکس چینت مدل NM1-63H/3P 40A نوعی کلید قطع کننده مدار یا بریکر از برند خارجی چینت می باشد که به منظور حفاظت از مدار تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در تابلوهای برق صنایع مختلف فولاد، نفت و ساختمان ها تعبیه می شود.

  790,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک50A آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P 50 A با قدرت قطع اتصال کوتاه 50KA و جریان نامی50 آمپر در فیدرهای خروجی و ورودی تابلوهای توزیع برق صنایع فولاد، نفت و ساختمان سازی ها تعبیه می گردد و به عنوان یک کلید قطع کننده مدار یا بریکر برای تامین ایمنی و حفاظت از تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 50 آمپر فیکس چینت مدل NM1-63H/3P 50A نوعی کلید قطع کننده مدار یا بریکر از برند خارجی چینت می باشد که به منظور حفاظت از مدار تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در تابلوهای برق صنایع مختلف فولاد، نفت و ساختمان ها تعبیه می شود.

  790,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک63A آمپر فیکس چینت مدل NM1-125H/3P 63A با قدرت قطع اتصال کوتاه 50KA و جریان نامی63 آمپر در فیدرهای خروجی و ورودی تابلوهای توزیع برق صنایع فولاد، نفت و ساختمان سازی ها تعبیه می گردد و به عنوان یک کلید قطع کننده مدار یا بریکر برای تامین ایمنی و حفاظت از تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. 

  817,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس چینت مدل NM1-63H/3P 63A نوعی کلید قطع کننده مدار یا بریکر از برند خارجی چینت می باشد که به منظور حفاظت از مدار تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد و در تابلوهای برق صنایع مختلف فولاد، نفت و ساختمان ها تعبیه می شود.

  790,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکتور 115 آمپر چینت مدل NC2-115 با نام دیگر کلید مینیاتوری نیز شناخته شده است و نوعی وسیله الکتریکی می باشد که در آن با استفاده از خاصیت الکترومغناطیسی تعدادی کنتاکت را به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می کند و برای کلید زنی در مدارهای الکتریکی برق قدرت یا کنترل در سیستم های روشنایی و مصارف موتوری مورد استفاده قرار می گیرد.

  2,683,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکتور 12 آمپر چینت مدل NC1-1210 یک دستگاه سوئیچیگ (کلید زنی) الکتریکی است که با بوبین 220 ولت برای قطع و وصل کردن مدار الکتریکی قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا توسط مداری کنترل می شود که قدرت بسیار پایین تری نسبت به مدار کلید زده شده دارد.

  220,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکتور 150 آمپر چینت مدل NC2-150 با نام دیگر کلید مینیاتوری نیز شناخته شده است و نوعی وسیله الکتریکی می باشد که در آن با استفاده از خاصیت الکترومغناطیسی تعدادی کنتاکت را به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می کند و برای کلید زنی در مدارهای الکتریکی برق قدرت یا کنترل در سیستم های روشنایی و مصارف موتوری مورد استفاده قرار می گیرد.

  3,214,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکتور 18 آمپر چینت مدل NC1-1810 با بوبین 220 ولت، حداکثر جریان روشنایی 32، توان موتوری 7.5KW، آمپراژ 18 آمپر و رنج جریان 9 تا 630 آمپر در اختیار مشتریان ارجمند قرار می گیرد و تمامی مراحل تولید محصول مورد نظر بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-4-1 با تعبیه قطعات الکترونیکی درجه یک و به کارگیری برترین تکنولوژی های بین المللی و دستگاه های نوین تولیدی در...

  276,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکتور 185 آمپر چینت مدل NC2-185 با نام دیگر کلید مینیاتوری نیز شناخته شده است و نوعی وسیله الکتریکی می باشد که در آن با استفاده از خاصیت الکترومغناطیسی تعدادی کنتاکت را به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می کند و برای کلید زنی در مدارهای الکتریکی برق قدرت یا کنترل در سیستم های روشنایی و مصارف موتوری مورد استفاده قرار می گیرد.

  4,050,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت