• مفصل رزینی BM10 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.

  185,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BT2 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی سه راهی T شکل است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.

  1,550,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BF11 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که دارای یک سر تخت و یک سر گرد جهت اتصال کابل تخت الکترو پمپ به کابل گرد طراحی شده است. مفصل رزینی دوراهی برنا الکترونیک جایگزین بسیار مناسب جهت عایق کردن کابل به جای آپارات می باشد.

  255,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BM11 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.  

  255,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BM12 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.  

  390,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BM13 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.  

  630,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BM14 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.

  820,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BM15 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.

  2,300,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BM16 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی دوراهی است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.

  3,500,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BT1 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی سه راهی T شکل است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.

  640,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BT4 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی سه راهی T شکل است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.  

  3,300,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مفصل رزینی BY1 برنا الکترونیک یک مفصل رزینی سه راهی Y شکل است که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی های عایق شده با PVC , PE , VPE ,EPR می باشد. مفصل رزینی برنا الکترونیک یک محصول ایرانی با کیفیت و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی می باشد.  

  2,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  شاخه‌ها
  وضعیت
  قیمت